Rivierklimaatpark IJsselpoortOp weg naar toekomstbestendige IJsseluiterwaarden

Rivierklimaatpark
IJsselpoort

Negen samenwerkingspartners hebben met inbreng van inwoners, agrariërs, ondernemers en belangenvertegenwoordigers één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen.

 

 

In dit plan komen veel doelen en ambities samen. Het omvat ruimte voor de rivier, bedrijven, natuur, scheepvaart en recreatie. Rivierklimaatpark IJsselpoort is een veelzijdig project dat het landschap van de IJssel toekomstbestendig maakt!

De doelen zijn:

  •  Meer ruimte voor de rivier bij hoogwater.
  •  Ruimte voor duurzame bedrijven, landbouw, recreatie en kleinschalige energieopwekking.
  •  Herstel van de natuur in het riviergebied.
  •  Voorkomen van verdere erosie van de vaargeul.
  •  Veilige en vlotte doorvaart voor schepen.
  •  Creëren van een aantrekkelijk en toegankelijk rivierpark voor ontspanning en verkoeling.

Kortom, het plan zorgt ervoor dat de omgeving van de IJssel veilig en prettig blijft om te wonen, werken en recreëren.

De eerste schetsen van rivierklimaatpark zijn klaar. Deze zijn vastgelegd in een intergemeentelijke structuurvisie. Het komend jaar werken we het plan uit tot het niveau van bestemmingen en vergunningen.

Cookie-instellingen