Onderzoek duurzaamheid

16-08-2022 402 keer bekeken 0 reacties

De partners van Rivierklimaatpark hebben samen onderzocht hoe het voorkeursalternatief duurzaam kan worden gerealiseerd. Afgelopen maand is hierover een rapport verschenen: 'Eindrapportage Circulariteit Rivierklimaatpark IJsselpoort'.

De nieuwe inrichting van het Rivierklimaatpark, zoals in het voorkeursalternatief is vastgesteld, heeft een duurzaam karakter. De rivier wordt klimaatbestendig gemaakt, we versterken de natuurwaarden, ontwikkelen natuur inclusieve landbouw en er is ruimte voor duurzame energieopwekking. Maar ook de aanleg en het onderhoud van rivierklimaatpark willen we duurzaam realiseren. Dit houdt in dat je zo min mogelijk CO2 uitstoot en materiaal dat vrijkomt zo veel mogelijk hergebruikt. De kansen hiervoor zijn vastgelegd in de Eindrapportage Circulariteit.

In de planuitwerkingsfase wil het programma nader onderzoek doen naar duurzame oplossingen. We onderzoeken onder andere mogelijke toepassingsgebieden voor vrijkomende grond en materialen in de nabije omgeving. Mogelijk kunnen we grond die vrijkomt in ons project gebruiken bij een project in de buurt, bijvoorbeeld bij een dijkversterking. Zo kunnen we de verkeersbewegingen en uitstoot in de omgeving verminderen. In de planuitwerkingsfase zal weer een afweging gemaakt worden van verschillende ontwerpen (varianten). De mogelijkheid om het ontwerp duurzaam uit te voeren, is een afwegingscriterium bij de variantkeuze.

Download hier het rapport: Eindrapportage Circulariteit RKP IJsselpoort [pdf]

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen