Rivierklimaatpark IJsselpoort
Rivierklimaatpark IJsselpoort

Praat 8 en 9 april mee over eerste aanzet toekomstperspectief

12-02-2019 0 reacties

We zijn weer een stap dichterbij het gezamenlijk toekomstperspectief Rivierklimaatpark. Dankzij de inbreng van vele betrokkenen en belanghebbenden ligt er een eerste aanzet voor een Voorkeursalternatief. We zijn benieuwd wat u ervan vindt en nodigen u daarom weer van harte uit om uw mening te geven.

Dat kunt u doen tijdens twee nieuwe inloopavonden op maandag 8 en dinsdag 9 april 2019. Zet de data alvast in uw agenda. Beide bijeenkomsten vinden plaats van 19.00 tot 21.00 uur. Op 8 april bent u van harte welkom in De Roskam in Rheden (Arnhemsestraatweg 62) en op 9 april in zalencentrum Wieleman in Westervoort (Dorpstraat 11). U kunt beide avonden gewoon binnenlopen. Er is geen gezamenlijk programma.

Dit voorjaar: inloop over eerste aanzet Voorkeursalternatief

Dit voorjaar ligt er dus een eerste aanzet voor het Voorkeursalternatief met de eerste contouren van één gezamenlijk toekomstperspectief: een voorzet voor de vertaling van alle problemen, kansen en dilemma’s in één samenhangende visie en set van maatregelen.

Uiteraard hebben we daarbij alle in voorgaande werkateliers, inloopbijeenkomsten en persoonlijke gesprekken ingebrachte wensen en aandachtspunten meegewogen. Op basis daarvan hebben we de afgelopen maanden met de tien samenwerkende partijen gewerkt aan deze eerste aanzet. We zijn nu vooral benieuwd wat u ervan vindt voordat we gaan toewerken naar de formele publicatie van de ontwerpplannen in het vierde kwartaal van dit jaar.

We laten tijdens de twee bijeenkomsten in april ook de resultaten zien van onze onderzoeken. Zo hebben we onderzocht wat de milieueffecten zijn van twee onderzoeksalternatieven. Deze hebben we vorig jaar ontwikkeld door de hoofdkeuzes voor het gebied te onderscheiden. Deze twee alternatieven lichten we uitgebreid toe in de brochure ‘Koers Rivierklimaatpark 2019’ (download pdf brochure).

We hopen op een grote opkomst op 8 en 9 april. Uw reacties tijdens de bijeenkomsten nemen we namelijk mee in de verdere uitwerking van het Voorkeursalternatief.

Dit najaar: formele inspraak

Het Voorkeursalternatief vormt de basis voor de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie. Deze Ontwerpstructuurvisie, met het Milieueffectrapport als bijlage, leggen de vijf betrokken gemeenten in het vierde kwartaal van 2019 gedurende zes weken ter inzage. Iedereen die dat wil kan hier dan op reageren door een zienswijze in te dienen.

U heeft later dit jaar dus nog de gelegenheid om formeel te reageren. Maar we nodigen u van harte uit om tijdens de bijeenkomsten in april uw mening in een informele setting te delen. Dan kunnen we die meteen meewegen in de verdere uitwerking vóór de formele publicatie. Vanzelfsprekend kunt u na deze bijeenkomsten ook nog gewoon contact met ons opnemen als u nog vragen of aanvullingen heeft. U kunt dat het beste per e-mail doen: rivierklimaatpark@gelderland.nl

Koers Rivierklimaatpark 2019

Wilt u zich voor de bijeenkomsten nog even inlezen? Bijvoorbeeld over wat de laatste dilemma’s zijn of welke koers we dit jaar varen om tot een bestuurlijk vastgesteld Voorkeursalternatief te komen? Lees dan de brochure ‘Koers Rivierklimaatpark 2019’ (download pdf brochure). 

Verslag bijeenkomsten oktober 2018

Wilt u uw geheugen nog even opfrissen? Op deze website vindt u het verslag (download pdf) van de inloopbijeenkomsten die we afgelopen oktober organiseerden over de laatste keuzes en dilemma’s.

 

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...