Rivierklimaatpark IJsselpoort
Rivierklimaatpark IJsselpoort

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) zijn de diverse ruimtelijke opgaven benoemd en is de reikwijdte en het detailniveau van het nog uit te voeren milieuonderzoek (m.e.r.) aangegeven.

 

Status

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is eind 2017 door de vijf betrokken gemeenten vastgesteld na formele inspraak waarbij zienswijzen zijn ingediend.

 

Downloads

Nieuws en achtergrond