Rivierklimaatpark IJsselpoort
Rivierklimaatpark IJsselpoort

Download definitieve Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (pdf, september 2018)

Download reactienota Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (pdf, september 2018)

Bouwstenenkaarten uit Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen

 

 

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":true,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":true,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

 

Welkom

Negen overheden en Natuurmonumenten verkennen tussen Arnhem en Giesbeek de mogelijkheden voor de herinrichting van het gebied rond de IJssel: het Rivierklimaatpark. Met inbreng van bewoners, agrariërs, ondernemers en andere gebruikers van het gebied.

Het beoogde toekomstbeeld: een gebied met een klimaatbestendig, robuust riviersysteem waar (duurzaam) wonen, werken en recreëren in balans zijn. Rekening houdend met zowel hogere rivierafvoeren als perioden van droogte en laag water.

Samenwerkende partijen

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten.